Alimuom, A Filipino Poem, by Manuel Balmeo

Walang bahid ng pagtangis ang mga ulap.
Ang langit kung saan sila’y nakalapat,
‘sing kulay na ulit ng kupas mong maong
Ang kaninang malamig na hangi’y
bumalik nang muli sa dati nitong init
Sa unang tingin, tila hindi bumuhos ang ulan.
Ngunit kung ipipikit nang saglit ang mga mata,
mararamdaman mo ang bigat ng hangin,
maamoy mo ang alimuom.

Source: An excerpt from Alimuom by Manuel Balmeo

Hi, guys! Check out a wonderful piece of Filipino poetry that my boyfriend wrote on his wordpress account.

Advertisements